Ahsante

Tumepokea Taarifa zako

Tumepokea taarifa zako, Tutakutaarifu ndani ya masaa 24 kukupa taarifa kupitia namba yako ya whatsApp.

Kama una swali lolote unaweza kuwasiliana nasi WhatsApp: 0622 578 977

 

NB: Kama bado hujalipia hakikisha umelipia

Tu Follow

Usisahau ku like & share 🙂